Trình tải xuống video TikTok

Tải video TikTok không có watermark và lưu video TikTok thành mp4, mp3 với chất lượng cao.

Làm thế nào để tải xuống TikTok Video?

Chỉ cần ba bước đơn giản để tải xuống video TikTok, Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Sao chép URL của TikTok Video

Phát video TikTok, chạm vào “Chia sẻ” rồi nhấn Sao chép liên kết

2. Dán liên kết

Dán liên kết video TikTok đã sao chép vào trường văn bản ở trên và nhấp vào “Tải xuống”.

3. Tải xuống Video

Bạn sẽ thấy bản xem trước video, chọn định dạng để bắt đầu quá trình tải xuống.

Làm thế nào để tải video Tik Tok mà không có watermark?

Nếu bạn muốn một video TikTok No watermark thì điều này không khó. Sao chép liên kết video TikTok mà không cần bất kỳ cài đặt nào, chỉ cần bắt đầu làm theo các bước ở trên và nhấp vào nút tải xuống. Hãy đảm bảo rằng liên kết video TikTok bạn đã sao chép trông giống như sau:
https://www.tiktok.com/@thekingofweird/video/6865010588108508422
hoặc
https://m.tiktok.com/v/6659547527571836166.html

Các video TikTok được lưu ở đâu sau khi tải xuống?

Video không có watermark TikTok mà bạn đã tải xuống sẽ được lưu trữ trong thư mục tải xuống mặc định của trình duyệt hiện tại của bạn. Nếu trình duyệt của bạn đã thay đổi thư mục đích tải xuống, bạn có thể tìm thấy video TikTok mp4 đã tải xuống trong thư mục đích đã đặt.